Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta dùng ô tô máy kéo và xe đạp để chuyển một số l

Người ta dùng ô tô máy kéo và xe đạp để chuyển một số l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta dùng ô tô, máy kéo và xe đạp để chuyển một số lương thực từ A đến B. Để đến B cùng một lúc, xe đạp đã đi trước máy kéo 20 phút, còn ô tô đi trước máy kéo 10 phút. Tính vận tốc của máy kéo và quãng đường đã đi, biết rằng vận tốc ô tô là 36km/giờ, vận tốc xe đạp là 12km/giờ.  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xe đạp đi trước ô tô:


20 phút + 10 phút = 30 phút


 


Do đó, khi ô tô khởi hành thì xe đạp đã đi được đoạn AC dài: (12:2 = 6left( {km} right))


Vì vận tốc ô tô gấp 3 lần vận tốc xe đạp nên khi ô tô gặp xe đạp ở B thì quãng đường AB gấp 3 lần quãng đường CB.


Tính quãng đường AB. Tính thời gian ô tô đi hết quãng đường AB. Sau đó, tính thời gian máy kéo đi hết quãng đường AB. Cuối cùng tìm được vận tốc của máy kéo.

Giải chi tiết:

Xe đạp đi trước ô tô:

20 phút + 10 phút = 30 phút

Do đó, khi ô tô khởi hành thì xe đạp đã đi được đoạn AC dài: (12:2 = 6left( {km} right))

Vì vận tốc ô tô gấp 3 lần vận tốc xe đạp nên khi ô tô gặp xe đạp ở B thì quãng đường AB gấp 3 lần quãng đường CB.

Vậy: (AB = 6:left( {3 - 1} right) times 3 = 9left( {km} right))

Ô tô đi quãng đường AB hết: (9:36 = 0,25) (giờ) hay 15 phút.

Máy kéo đi quãng đường AB hết: (15 + 10 = 25) (phút)

Đổi: 25 phút = (frac{{25}}{{60}} = frac{5}{{12}}) giờ)

Vận tốc máy kéo là: (9:frac{5}{{12}} = 21,6) (km/giờ)

Đáp số: 21,6 km/giờ; 9km.

Chọn C.

Ý kiến của bạn