Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người ta không dùng phương pháp nào để tạo ra sinh vật biến

Người ta không dùng phương pháp nào để tạo ra sinh vật biến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta không dùng phương pháp nào để tạo ra sinh vật biến đổi gen?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C – sai vì C không tạo được sinh vật biến đổi gen (vật chất di truyền không bị biến đổi),lai  hữu tính  tạo được con lai có kiểu gen giống với bố mẹ ban đầu

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn