Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta sản xuất rượu vang từ nho với hiệu suất 95 Biế

Người ta sản xuất rượu vang từ nho với hiệu suất 95 Biế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta sản xuất rượu vang từ nho với hiệu suất 95%. Biết trong loại nho này chứa 60% glucozơ về khối lượng, khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. Để sản xuất 100 lít rượu vang 10o cần khối lượng nho là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thể tích rượu nguyên chất trong 100 lít rượu vang 10o là: VC2H5OH = 100.10/100 = 10 lít = 10000 ml.


⟹ Khối lượng rượu: mC2H5OH = D.V (g).


PTHH: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2


Dựa vào PTHH ⟹ nglucozơ(LT) ⟹ nglucozơ(TT) (Do H = 95%) ⟹ mglucozơ ⟹ mnho (chứa 60% hàm lượng glucozơ).

Giải chi tiết:

Thể tích rượu nguyên chất trong 100 lít rượu vang 10o là: VC2H5OH = 100.10/100 = 10 lít = 10000 ml.

⟹ Khối lượng rượu: mC2H5OH = D.V = 10.103.0,8 = 8000(g) ⟹ nC2H5OH = 4000/23 (mol)

PTHH: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Theo PTHH ⟹ nglucozơ(LT) = nC2H5OH/2 = 2000/23 (mol)

Do H = 95% ⟹ nglucozơ(TT) = (2000/23).(100%/95%) = 40000/437 (mol)

⟹ mglucozơ = 16475,97 (gam) = 16,48 (kg).

Do nho chứa 60% hàm lượng là glucozơ ⟹ mnho = 16,48.100%/60% = 27,47 (kg).

Chọn C.

Ý kiến của bạn