Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội

Người ta sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội chứng Đao ở người trong giai đoạn sớm, trước sinh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hội chứng Đao là bệnh do đột biến số lượng NST trong tế bào ( 3 NST số 21 ) =>

Bộ NST có 47 chiếc

Bệnh này được phát hiện thông qua phương pháp chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường để kiểm tra số lượng NST trong tế bào

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn