Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Người ta thường dùng dụng cụ nào sau đây để chỉnh lưu dòng

 Người ta thường dùng dụng cụ nào sau đây để chỉnh lưu dòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Người ta thường dùng dụng cụ nào sau đây để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn