Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người ta tiến hành cấy truyền phôi bò có kiểu gen Aabb thành

Người ta tiến hành cấy truyền phôi bò có kiểu gen Aabb thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta tiến hành cấy truyền phôi bò có kiểu gen Aabb thành 8 phôi và 8 phôi cấy phát triển thành 8 cá thể. Cả 8 cá thể này:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

8 cá thể có cùng kiểu gen nên có chung một mức phản ứng

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn