Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đườn

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiêu dụng đưa lên hai đầu dây là U = 220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 70%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 93% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đưởng dây bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là C:

Ta có : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn