Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 5cm. Sau đó quét sơn bốn mặt bên. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ được quét sơn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

số ô vuông nhỏ được quét sơn chính bằng diện tích xung quanh chia cho diện tích 1 ô vuông nhỏ.

Giải chi tiết:

Diện tích 1 ô vuông nhỏ là: (1 times 1 = 1left( {c{m^2}} right))

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

(left( {8 + 6} right) times 2 times 5 = 140left( {c{m^2}} right))

Vậy có tất cả số ô vuông nhỏ được quét sơn là:

(140:1 = 140) (ô vuông)

Đáp số: 140 ô vuông.

Chọn C.

Ý kiến của bạn