Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người thợ xây muốn đưa gạch lên cao người đó dùng Lực k

Người thợ xây muốn đưa gạch lên cao người đó dùng Lực k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người thợ xây muốn đưa gạch lên cao, người đó dùng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết các máy cơ đơn giản

Giải chi tiết:

Để đưa gạch lên cao, sử dụng ròng rọc

Chọn C.

Ý kiến của bạn