Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức kiếm sống l

Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức kiếm sống l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức kiếm sống là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 70.

Giải chi tiết:

Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức kiếm sống là săn bắt, hái lượm.

Chọn: A

Ý kiến của bạn