Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn dầu khí của nước ta hiện nay được khai thác chủ yếu từ

Nguồn dầu khí của nước ta hiện nay được khai thác chủ yếu từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn dầu khí của nước ta hiện nay được khai thác chủ yếu từ :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn