Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn sáng X có công suất P<sub>1</sub> phát ra ánh sáng đơn

Nguồn sáng X có công suất P<sub>1</sub> phát ra ánh sáng đơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn sáng X có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 400nm. Nguồn sáng Y có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với nguồn sáng ấy phát ra là 5/4. Tỉ số P1/P2 bằng: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn