Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos(

Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos(2pi t+frac{pi }{6})(cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm M cách O một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

$${u_M} = 5cos left( {2pi t + {pi  over 6} - {{2pi d} over lambda }} right) = 5cos left( {2pi t - {pi  over 3}} right)$$ (cm)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn