Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa quan trọng nhất ở biể

Nguồn tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa quan trọng nhất ở biể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa quan trọng nhất ở biển Đông nước ta là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn