Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành tr

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành trồng trọt?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn