Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngưỡng đau làm đau nhức tai của con người vào khoảng 12

Ngưỡng đau làm đau nhức tai của con người vào khoảng 12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngưỡng đau (làm đau nhức tai) của con người vào khoảng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng 2 – Độ to của một số âm – Trang 35 – SGK Vật Lí 7.

Giải chi tiết:

Ta có bảng độ to của một số âm:

( Rightarrow ) Ngưỡng đau (làm đau nhức tai) của con người vào khoảng 130dB/

Chọn B.

Ý kiến của bạn