Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên liệu để sản xuất đồ gốm là đất sét thạch anh fen

Nguyên liệu để sản xuất đồ gốm là đất sét thạch anh fen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên liệu để sản xuất đồ gốm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần III.1 (SGK Hóa 9 – T92): Nguyên liệu chính để sản xuất đồ gốm là đất sét, thạch anh, fenpat.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì nguyên liệu để sản xuất đồ gốm là đất sét, thạch anh, fenpat.

Đáp án A

Ý kiến của bạn