Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp

Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn