Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát

Nguyên nhân chủ yếu có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của phong trào cách mang Viêt Nam 1930 ­- 1931?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn