Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu đe dọa xói mòn đất nếu lớp phủ thực

Nguyên nhân chủ yếu đe dọa xói mòn đất nếu lớp phủ thực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu đe dọa xói mòn đất nếu lớp phủ thực vật bị phá hoại ở Tây Nguyên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm mối liên hệ giữa đặc điểm đất – chế độ mưa – lớp phủ thực vật ở Tây Nguyên

Giải chi tiết:

- Tây Nguyên không phải là vùng chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới => loại C

- Tây Nguyên gồm các cao nguyên xếp tầng có độ cao từ 500 – 800 – 1000m => đặc điểm đồi núi, độ chia cắt lớn là không đúng => loại D

- Đặc điểm đất feralit trên đá badan không phải là nguyên nhân gây xói mòn đất => loại B

- Tây Nguyên có sự phân hóa mùa mưa – khô sâu sắc, vào mùa khô đất badan khô, nứt nẻ thành từng tảng, khi có mưa lớn tập trung kết hợp lớp phủ thực vật không có => những tảng đất khô này sẽ dễ dàng bị xói, rửa trôi theo dòng chảy nước => gây hiện tượng sạt lở xói mòn nghiêm trọng => A đúng

Chọn A

Ý kiến của bạn