Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu để ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển

Nguyên nhân chủ yếu để ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu để ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn