Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do gió bão động

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do gió bão động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 59.

Giải chi tiết:

Nguyên nhân gây ra sóng thần chủ yếu là do động đất, ngoài ra còn do núi lửa phun ngầm dưới đáy biển hoặc bão.

Chọn C.

Ý kiến của bạn