Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu

Nguyên nhân chủ yếu làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu vào miền Bắc nước ta là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn