Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự phân hóa thiên nhiên theo

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự phân hóa thiên nhiên theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự phân hóa thiên nhiên theo Đông - Tây ở vùng đồi núi nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn