Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn là do khí hậu nhiệt đới ẩm đem lại lượng mưa trong năm lớn (1500 – 2000mm/năm), ngoài ra còn nhờ lượng nước lớn từ ngoài lãnh thổ chảy vào.

Chọn C

Ý kiến của bạn