Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho đồng bằng sông Cửu Long chị

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho đồng bằng sông Cửu Long chị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho đồng bằng sông Cửu Long chịu ngập lụt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn