Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do gió động đấ

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do gió động đấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 59.

Giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là gió.

Chọn A.

Ý kiến của bạn