Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau c

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 47 – 48.

Giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là tận dụng tốt cơ hội bên ngoài (sự viện trợ của Mĩ) và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

Chọn D.

Ý kiến của bạn