Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do đột biến nhi

Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do đột biến nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do thiếu enzim xúc tác chuyển hóa pheninalanin thành tirôzin.

Chọn C

Ý kiến của bạn