Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn

Nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn sinh khối của bậc dinh dưỡng trước trong chuỗi thức ăn là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do quá trình bài tiết và hô hấp của cơ thể sống, năng lượng mà sinh vật hấp thụ được từ thức ăn chỉ có khoảng 10% là đi vào cơ thể, cấu tạo cơ thể còn 90% mất đi qua hô hấp hoặc rơi rụng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn