Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất bại ở nhiều nơi sau chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn