Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân góp phần làm cho ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng

Nguyên nhân góp phần làm cho ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân góp phần làm cho ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng thêm nghiêm trọng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn