Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân khiến cư dân cổ đại phương Đông gắn bó ràng

Nguyên nhân khiến cư dân cổ đại phương Đông gắn bó ràng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân khiến cư dân cổ đại phương Đông gắn bó ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã là do nhu cầu  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 13.

Giải chi tiết:

Nguyên nhân khiến cư dân cổ đại phương Đông gắn bó ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã là do nhu cầu trị thuỷ.

Chọn: D

Ý kiến của bạn