Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân lớn nhất làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân

Nguyên nhân lớn nhất làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân lớn nhất làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giảm là do thực hiện:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn