Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành hai khối quân sự kình địch nhau trước chiến tranh thế giới thứ nh

Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành hai khối quân sự kình địch nhau trước chiến tranh thế giới thứ nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành hai khối quân sự kình địch nhau trước chiến tranh thế giới thứ nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt dẫn đến hình thành hai khối quân sự kình địch nhau:

- Khối Liên minh: gồm Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882.

- Khối Hiệp ước gồm: Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907.

Chọn: D

Ý kiến của bạn