Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa H

Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 47 - 48.

Giải chi tiết:

- Do chính sách thống trị tàn bạo của triều đại phong kiến phương Bắc.

‐ Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị Tô Định giết chết.

Ý kiến của bạn