Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án: A. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây chính là nguyên nhân chính giúp kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Để 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Ý kiến của bạn