Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào là chủ yếu tạo nên sóng biển Gió thổi C

Nguyên nhân nào là chủ yếu tạo nên sóng biển Gió thổi C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào là chủ yếu tạo nên sóng biển?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 16 – Sóng, thủy triều, dòng biển

Giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biến là do gió. Gió càng mạnh thì sóng càng to, mặt biển càng nhấp nhô.

Chọn A

Ý kiến của bạn