Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào sau đây làm cho đất nước Nhật Bản có nh

Nguyên nhân nào sau đây làm cho đất nước Nhật Bản có nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây làm cho đất nước Nhật Bản có nhiều núi lửa, động đất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 7, trang 27,28, SGK 10

Giải chi tiết:

Nhật Bản nằm gần nơi tiếp xúc 2 mảng kiến tạo: Á – Âu và mảng Thái Bình Dương => nằm gần vành đai động đất, núi lửa => thường xảy ra nhiều động đất, núi lửa.

Chọn C

Ý kiến của bạn