Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiên nước ta khác so

Nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiên nước ta khác so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiên nước ta khác so với các nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn