Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là:

Nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn