Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công n

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 66, suy luận.

Giải chi tiết:

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là do những đòi hỏi của cuộc sống (nhu cầu ngày càng cao của con người), của sản xuất (thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường).

Chọn C

Ý kiến của bạn