Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơ

Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích và tổng hợp.

Giải chi tiết:

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có vị trí địa chính trị quan trọng : là nơi gặp gỡ của 3 châu lục Á – Âu – Phi, án ngữ con đường từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương.

Hai khu vực này là nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới. Trong điều kiện thiếu hụt các nguồn năng lượng trên quy mô toàn cầu hiện nay, Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc.

Chọn A.

Ý kiến của bạn