Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp

Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Giải chi tiết:

Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực, vì thế chúng không tồn tại và phát triển một cách cô lập. Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau.

Chọn C

Ý kiến của bạn