Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh phêninkêtô niệu? 1. Do ge

Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh phêninkêtô niệu? 1. Do ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh phêninkêtô niệu?

1. Do gen lặn trên NST thường kiểm soát.  

2. Thiếu enzim chuyển hóa phêninalanin.

3. Thiếu enzim chuyển hóa tirôzin.

4. Làm ứ đọng phêninalanin, đầu độc tế bào thần kinh gây mất trí.

5. Làm ứ đọng phêninalanin ở các khớp gây viêm khớp.

Phương án đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân của bệnh pheninketo niệu là 1, 2

Biểu hiện của bệnh pheninketo niệu là 4

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn