Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc bán bảo tồn  được thể hiện trong cơ chế tự nhân đ

Nguyên tắc bán bảo tồn  được thể hiện trong cơ chế tự nhân đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc bán bảo tồn  được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nguyên tắc bán bảo tồn được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi ADN :

Trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch là từ ADN mẹ và một mạch mới tổng hợp.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn