Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay.

Giải chi tiết:

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn