Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một p

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nguyên tắc hoạt động của các loại máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một vòng dây biến thiên điều hòa, trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều.

Giải chi tiết:

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn