Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc nào sau đây không phải của Liên Hiệp Quốc?

Nguyên tắc nào sau đây không phải của Liên Hiệp Quốc?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc nào sau đây không phải của Liên Hiệp Quốc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 7)

Liên hợp quốc có 5 nguyên tắc hoạt động sau:

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

- Chung sống hòa bình và sự nhất trì giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ , Anh, Pháp, Trung Quốc.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn