Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc nhận biết 1 ion trong dung dịch là dùng phươ

Nguyên tắc nhận biết 1 ion trong dung dịch là dùng phươ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc nhận biết 1 ion trong dung dịch là dùng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần I - SGK hóa 12 (T170).

Giải chi tiết:

Để nhận biết một ion trong dung dịch, người ta thêm vào đó một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như một kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí khó tan sủi bọt hoặc một khí bay khỏi dung dịch.

Chọn D.

Ý kiến của bạn